نوشته‌ها

چطور گارانتی بدهیم طوری که مردم نتوانند آن را نادیده بگیرند؟ [فیلم]

امروز هر کسی برای محصولش گارانتی می‌دهد. اما این روش کارایی خودش را از دست داده است.

چرا؟ واضح است چون اکثر رقبا دقیقا مثل تو برای محصول یا خدماتشان گارانتی می‌دهند.

ادامه مطلب …